frontpage frontpage frontpage

Overvejer du at tage uddannelse i udlandet?


Grib verden er en oplevelsesbaseret onlineportal for dig der overvejer at studere i udlandet.

Værd at tænke over

Vil du tage en del af din uddannelse i udlandet – eller måske den hele?

Der er mange spørgsmål at overveje i den forbindelse:

- hvor vil jeg tage uddannelse?
- hvilken uddannelse skal jeg tage?
- skal jeg tage en egentlig uddannelse eller et sprogkursus?
- hvordan er økonomien?
- kan jeg blive optaget?
- hvor kan jeg anvende uddannelsen?

Regler og muligheder er forskellige for forskellige lande og meget afhænger af, om du vil tage hele uddannelsen i udlandet eller blot tage en del af din danske uddannelse i udlandet.

Der findes nogle rigtig gode kilder til at få oplysninger om uddannelse i udlandet. Nedenfor finder du de vigtigste.

Husk under alle omstændigheder: Start din planlægning i god tid. Du skal regne med, at det tager lang tid at planlægge dit uddannelsesophold i udlandet.

Generelt om uddannelse i udlandet

Hvis du vil vide noget generelt om uddannelse i udlandet er hjemmesiden Grib Verden  fra Uddannelses- og Forskningsministeriet et godt sted at starte. På denne hjemmeside kan du bl.a. finde oplysninger om:

- uddannelsessystemer og optagelseskrav i mange lande
- legater og tilskudsordninger
- sprogkurser
- udveksling
- ambassader i Danmark og udlandet
- forskellige landes kulturinstitutter

Styrelsen for Videregående Uddannelser: www.ufm.dk  

Tjekliste om uddannelse i udlandet

Hvis du skal studere i udlandet – en tjekliste giver et overblik over ting, du skal forholde dig til, hvis du vil tage uddannelse i udlandet. Pjecen er udarbejdet af Skatteministeriet men indeholder oplysninger om meget andet en skat, bl.a. om:

- sygesikring
- bolig
- de økonomiske forhold, herunder betaling af uddannelsen

Praktik i udlandet, anerkendelse af uddannelse på tværs af grænser, Certificate Supplement, Diploma Supplement

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside www.ufm.dk kan du finde oplysninger om bl.a.:

- vurdering af udenlandske kvalifikationer
- anvendelse af din danske uddannelse i udlandet
- praktik i udlandet som led i en erhvervsuddannelse 
- ”Certificate Supplement” og ”Diploma Supplement” – redskaber til at dokumentere indholdet i din danske uddannelse 
- EU-programmer

SU


www.su.dk/udland finder du alle oplysninger om SU til uddannelse i udlandet.

Vejledning

Det kan være svært at overskue det hele selv. Derfor er det en rigtig god ide at få hjælp af en vejleder.

Hvis du allerede er elev eller studerende, så henvend dig til studievejlederen på din skole eller uddannelsesinstitution.

Hvis du ikke er i gang med en uddannelse i Danmark, kan du henvende dig til et af de syv studievalgscentre i Danmark. De kan hjælpe dig videre. Du kan også finde oplysninger på www.studievalg.dk 


Senest opdateret 13. august 2014
Image

www.su.dk

”Hvis du skal studere i udlandet – en tjekliste”  - pjece fra Skatteministeriet

Grib Verden er en oplevelsesbaseret onlineportal for dig der overvejer at studere i udlandet.