frontpage frontpage frontpage

Grænsependling

Du arbejder i ét land og bor i et andet land

 

Hvis du arbejder i et andet land end det, du bor i, og dagligt eller mindst en gang om ugen rejser tilbage til dit bopælsland, er du såkaldt grænsearbejder. Det er det land, du arbejder i, der har ansvaret for at udbetale dine sociale sikringsydelser. Der gælder særlige regler for sundhedspleje og arbejdsløshed. . 

Mange tager arbejde i vores nabolande uden at flytte bopæl. Dette gælder i Øresundsregionen og i grænselandet mellem Danmark og Tyskland. 

Som hovedregel har grænsearbejdere ret til helt de samme ydelser som vandrende arbejdstagere i det EU-land, de arbejder i. Læs mere her.


EURES cross-border vejledere har ekspertise i at hjælpe grænsegængere og virksomheder, der ansætter grænsegængere.

 

Øresundsregionen:

www.oresunddirekt.com  

Sønderjylland - Schleswig:


www.pendlerinfo.org
 

 

Senest opdateret 18. juni 2015

Image